Technologie Inovace Řízení
Strategie 


Analyzujeme problémy > Poradíme se strategií > Navrhneme inovativní řešení > Nastavíme procesy > Řídíme změnu

Nechte to na nás

Technologie

Milujeme technologie, vidíme nové možnosti

Sledujeme moderní technologie a trendy. Pomůžeme Vám najít vhodné technologie pro Vaše potřeby.

Oblasti:
Informační a komunikační technologie
Dopravní telematika
Obnovitelné zdroje energie, Smart Grid
Mapy a mapové služby
Inteligentní a efektivní budovy
LBS služby, navigace
Indoor lokalizace

Unikátní řešení:
Chytrá budova pro testování řešení v oblasti inteligentního řízení budov a úspor energií

Inovace

Pomůžeme Vám zavést inovace

Zvyšte svoji konkurenceschopnost. Inovujete s námi produkty a procesy. Pomůžeme Vám také v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje.

V dnešní dynamické době je důležité nejen získat schopnost rychlé inovace, ale také včas rozpoznat, která inovace bude úspěšná a která Vás jen zdrží na cestě za úspěchem.

Oblasti:
Aplikovaný výzkum a vývoj 
Inovace produktu
Inovace produktového portfolia
Inovace procesu
Podpora výzkumných projektů

Řízení

Řídíme projekty, procesy, oblasti i firmy

    Nabízíme komplexní služby od pomoci s přípravou projektů, oponentury projektů, řízení projektů po přebírání projektů - ať jde o IT projekt, pořízení investičního celku nebo zavedení nového produktu či procesu.

Metodiky:
PRINCE2 (certifikace)
Agilní metody
LEAN

Oblasti:
Projektové řízení
Řízení procesů a jakosti (ISO 9000)
Řízení produktového cyklu
Příprava dotačních a investičních projektů vč. CBA
Řízení oblastí nebo celých podniků

Strategie

Pomůžeme Vám najít správný směr

Ať se zabýváte podnikáním nebo správou veřejného majetku, potřebujete jít po správné cestě - stanovit si strategické záměry, které Vám pomohou naplnit Vaše vize. Pomůžeme Vám tuto cestu najít, sledovat Vaši cestu a korigovat správný kurz.

Oblasti:
Analýza trhu / tržních příležitostí
Optimalizace produktového / projektového portfolia
Stanovení produktové strategie
Stanovení firemní strategie

Motto:
I cesta rychlým autem může trvat velmi dlouho ... pokud nevíme, kam jedeme, nebo kudy vede cesta.

20 LET PRO VÁS

Stojí za námi řada úspěšných projektů i produktů, ale nejvíc si ceníme toho, že naši klienti využívají naše služby dlouhodobě. Upřednostňujeme kvalitu před kvantitou.

Uděláme pro VÁS maximum

Projekty spolufinancované z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

(za spoluúčasti Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj)

      

Název: Výzkum metod a technologií detekce polohy a navigace ve vnitřních prostorách budov s ohledem na jejich zefektivnění a optimalizaci

Kód: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004361

Program: Aplikace - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Doba řešení: 2017 – 2019

Statut: spolupříjemce

Řešitelský tým: Central European Data Agency, a.s.

Anotace: Cílem projektu je napomoci zkvalitnění funkce veřejných a privátních budov, docílit energetické úspory těchto objektů nebo zvýšit jejich uživatelský komfort pomocí analýzy možnosti využití indoor technologií, které jsou schopny lokalizovat a sledovat pohyb osob v uzavřených prostorách prostřednictvím běžné bezdrátové komunikace mobilních telefonů, videodetekce a dalších technologií v reálném čase, data ukládat a následně analyzovat.